13 november, 2016

My communication agenda.

This is my future communications agenda.

As of today: Facebook for selected friends. I will use the extended filtering and blocking to focus on what I prefer to see and read. Not what Facebook or others want me to read. At least I will try to keep hate, negativity and extreme political messages outside my FB profile. I will carefully choose which updates I want, and I will mostly go to my friends' profiles to read what they write on FB. Perhaps - if I'm careful - I will be able to spend less time here ...

I use Facebook Messenger, Skype and ordinary e-mail to communicate with my friends. Normally I do not use Messenger and Skype for phone calls - only when we agree on it in advance.

Phone calls are ok, if you cannot send a message. I answer the phone if I'm not busy with something important. The phone does not control me - I control my phone.
I use Instagram to keep in regular contact with my immediate family or very close friends. I also use Podio.

I will now use Twitter when I need to declare my opinion on any political issue or when I'm mad at the government or society in general or if I just want to be ordinary negative about anything.

In general I am a very sociable and social person when you meet me and I greet usually nicely. I'm good to talk to on the streets and at home. The above is mainly to get a little more control over the social media, as they are called!


- - -

Dette er min fremtidige kommunikationsagenda.

Fra og med i dag: Facebook for udvalgte venner. Jeg vil bruge udvidet filtrering og blokering til at fokusere på, hvad jeg foretrækker at se og læse. Ikke hvad Facebook eller andre vil have mig til at læse. I det mindste vil jeg forsøge at holde had, negativitet og ekstreme politiske budskaber uden for min FB-profil. Jeg vil omhyggeligt vælge hvilke opdateringer jeg ønsker, og jeg vil for det meste gå til mine venners profiler for at læse, hvad de skriver på FB. Måske - hvis jeg er omhyggelig - vil jeg være i stand til at bruge mindre tid her ...

Jeg bruger Facebook Messenger, Skype og almindelig e-mail til at kommunikere med mine venner. Normalt bruger jeg ikke Messenger og Skype til telefonopkald - kun når vi er enige om det på forhånd.

Telefonopkald er ok, hvis du ikke kan sende en besked. Jeg besvare telefonen, hvis jeg ikke har travlt med noget vigtigt. Telefonen styrer ikke mig - jeg styrer min telefon.

Jeg bruger Instagram til at holde regelmæssig kontakt med min nærmeste familie eller meget nære venner. Jeg bruger også Podio.

Jeg vil fremover bruge Twitter, når jeg har brug for at erklære min mening om noget politisk eller når jeg er gal på regeringen eller samfundet i almindelighed eller hvis jeg bare vil være helt almindelig negativ om noget.

I al almindelighed er jeg en meget omgængelig og social person når man møder mig og jeg hilser normalt pænt. Jeg er god at tale med både på gaden og hjemme. Ovenstående er primært for at få lidt mere styr på de sociale medier, som  de hedder!

https://www.instagram.com/caierikkjoeller/

https://twitter.com/CKA0902