14 november, 2018

Indsæt billede i en tekst i Word

Fremgangsmåden er næsten den samme i de forskellige versioner af Word.
Det vigtige er, at man forstår at et billede indsættes som standard, stort set som et BOGSTAV i teksten. Det vil sige at billedet er LÅST til den placering i teksten - mellem bogstaverne - som man har valgt da man indsatte det. Hvis man flytter billedet kan man derfor kun flytte billedet til et andet sted i teksten.Fri placering af billedet

For at kunne placere billedet hvor man ønsker det, kan man OMBRYDE teksten omkring billedet.
Det gør man ved at vælge billedet, så det er aktivt.
Derefter vælger man OMBRYD i menuen og vælger FIRKANTET.


Derefter kan billedet flyttes rundt i teksten som man ønsker det!

HUSK: Det er BILLEDET der skal aktiveres så det får de markeringer i kanten - det er ikke teksten der skal markeres.
Derefter vælges tekstombrydning. Funktionen kommer også frem ved at højreklikke på billedet.

Vælg FIRKANTET som standard, men afprøv evt. også de andre muligheder.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.