Curriculum VitaeKort introduktion

Født 1954
Erhvervserfaring siden 1975.

Underviser, formidler og projektmedarbejder med baggrund som coach, merkonom, voksenunderviser og teknisk assistent med omfattende viden om IT og IT-anvendelse.

http://www.cai-erik.dk/p/blog-page_87.html
Klik for at se eksempler på materiale

Nøglekvalifikationer

Indledte karrieren indenfor teknik hos virksomheder som L. M. Ericsson, LK-NES, LYFA-Fog & Mørup og rådgivende ingeniørfirma.
Har arbejdet med marketing, reklame, undervisning og formidling.
Har i en periode haft eget grafisk bureau og var i en årrække marketingchef i en IT-virksomhed og har undervist i IT-systemer, Office, Windows m.m..
Har de sidste mange år undervist hos bl.a. Nordjyllands Amt (Region Nord), VUC, Danmarks Pædagogiske Universitet, LOF Nørresundby og FOF Vendsyssel.
Har selv udviklet og tilrettelagt langt det meste undervisningsmateriale i bl.a. Word og PowerPoint.
Har som freelancer udarbejdet produktpræsentationer og undervisningsmateriale ligeledes i PowerPoint.
Har haft opgaver som konsulent hos TDC i forbindelse med systemudvikling i 16 mdr. og mindre opgave for University College Nordjylland (Aalborg og Hjørring).
Er en rutineret formidler af tekniske emner og problemstillinger, såvel som grundlæggende emner både skriftligt, mundtligt og i form af illustrationer. Er velformuleret og behersker dansk perfekt i skrift og tale samt engelsk i skrift og tale på udmærket niveau.

Personlighed

Udadvendt professionel konsulent, vant til mange kontakter, erfaren i formidling og særdeles rutineret i undervisning. Har en rolig og tillidsvækkende attitude og et tålmodigt væsen.

Uddannelse

2009:  Coachuddannelse fra NLP Nord (Lisbeth Ødum)
1997: Voksenunderviseruddannelse fra Hjørring Seminarium
1995:  Merkonom i Virksomhedsorganisation fra Handelsskolen i Hjørring og Frederikshavn.
1975:  Teknisk Assistent, Mek.-tekn. linie, Teknisk Skole i København
1972:  Realeksamen

http://www.cai-erik.dk/p/blog-page_10.html
Klik for at se eksamensbeviser


Karriereforløb

2009 - : FOF / LOF voksenundervisning i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Nørresundby.
Arbejdet delvis som underviser og dels med egen virksomhed indenfor IT-vejledning, pc-reparation og service samt hjemmesideopgaver.
2007 - 2008: Konsulentopgave for TDC i Århus
Indgik i teams i forbindelse med udvikling af nyt IT-system. Hovedopgave var forberedelse af undervisningsmateriale og uddannelsesforløb i forbindelse med indførelse af nyt IT-system. Desuden andre dokumentationsopgaver.
2006 - 2007: FOF voksenundervisning i Hjørring
2004 - 2006: Nordjyllands Amts IT-afdeling
Ansat som underviser i Nordjyllands Amts IT-afdeling for sundhedsvæsenet: IT-Sundhed. Arbejdsopgaven var at planlægge og udføre undervisning i grundlæggende IT for at sikre, at alle medarbejdere på sygehusene i amtet havde de basale IT-færdigheder inden indførelse af bl.a. elektronisk patientjournal.
2002 - 2004: Nordjyllands Amt - Frederikshavn Sygehus (Sygehus Vendsyssel)
Uddannelsesansvarlig på Det Digitale Sygehus - et projekt under Det digitale Nordjylland i Nordjyllands Amt.
2001 - 2002: I en periode involveret i forarbejde og opstart af et par nye virksomheder indenfor internetbaseret informationsformidling.
1997 - 2002: VUC
IT-lærer på VUC i Hjørring og Hirtshals samt en enkelt opgave på Danmarks Pædagogiske Universitet i Aalborg. Ansvarlig for computere, software og netværk på VUC (tilsyn).
1995 - 1996: VUC
Timelærer på VUC, underviser i IT og matematik. Medunderviser på projektforløb.
1990 - 1994: Vendsyssel Data A/S og Ascott Software Aps
Marketing- og reklamechef samt information, oplæring, instruktion og support af kunder og brugere.
1987 - 1990: EDB-Højskolen i Hjørring
Underviser i EDB og senere også opgaver indenfor information, marketing, reklame m.m.
Projektlederopgaver.
1985 - 1987: Selvstændig med eget grafisk bureau.
1981 - 1984: Freelance jobs og undervisning
1980 - 1981: Birk og Boe, Rådgivende Ingeniører, Hjørring
Teknisk assistent i afdelingen for el-installationer
1979 - 1980: LK-NES
Teknisk assistent i udviklingsafdelingen, Haraldsgade i København
1978 - 1979: LYFA - Fog & Mørup, Ballerup
Teknisk assistent i konstruktionsafdelingen
1975 - 1978: Dansk Signal Industri (L. M. Ericsson), Hvidovre
Teknisk assistent i afdelingen for jernbane-sikringsanlæg
1974 - 1975: Værnepligt. 
Civilforsvaret i Hillerød. Menig. Grundforløb og signal- og specialdelingen.

http://www.cai-erik.dk/p/projekter-og-opgaver.html
Klik for at se projekteksempler


Engagement og interesser udenfor arbejdsmarkedet

I de sidste 5 år brugt mange ressourcer på at igangsætte og genopbygge en frikirkemenighed i Hjørring. Det omfatter både fysisk kirkebygning, renovering og ombygning samt arbejdet med at organisere, inspirere og planlægge arbejdet med nye opgaver, aktiviteter og forskellige pligter og opgaver i menighedsarbejdet. Har mange års erfaring fra en større frikirke i Østervrå, både som forstander, leder af forskellige afdelinger, arbejde med børn og unge og mange praktiske opgaver.

De øvrige interesseområder er elektronik, både almen teknik og selvbyggerprojekter (lyd og billede, lys og styring m.m.) og vedligeholdelses opgaver på huset og i haven.

Har desuden siden ungdommen fotograferet og taget mange billeder i tidens løb. Denne interesse er igen taget op, og jeg fokuserer på såvel digital fotografering, scanning og billedbearbejdning. Er begyndt at samle på analoge kameraer og er også begyndt igen at fotografere analogt samt at fremkalde film og scanne dem ind.

Nuværende situation

 Der er for øjeblikket svigtende interesse for kurser og undervisning, og der er ikke nok aktiviteter i min egen virksomhed til at opretholde en rimelig indtjening. Derfor søger jeg nye udfordringer og håber at finde opgaver, som kan passe til mine interesser, og hvor jeg samtidig kan udnytte mine kompetencer. Jeg ønsker stadig at udvikle mig selv både indenfor mine fagområder og mine mere bløde kompetenceområder. Det kunne også være spændende at prøve helt nye områder - der er stadig meget spændende at lære og afprøve.